Ostatnie Wpisy
2014-04-09

W niedawnym wyroku w sprawie Nierodzik v. Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy z 13 marca 2014 roku (sygn. akt C-38/13) Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sztywny, dwutygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Polskiego ustawodawcę czekają niezbędne zmiany w przepisach Kodeksu pracy.

2014-04-08

W jednym z wcześniejszych wpisów analizowałem zagadnienie prawidłowego wyliczenia okresu zasiłkowego. Przy tej okazji, warto również pochylić się nad zagadnieniem powrotu do pracy pracownika po dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, w czasie której pobierał on zasiłek chorobowy. Jest to o tyle istotne, że dopuszczenie pracownika do pracy, który nie jest do niej zdolny, może mieć negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Co więc powinien zrobić pracodawca, gdy pracownik po nieobecności w pracy z powodu choroby, trwającej dłużej niż 30 dni, stawia się do pracy i zgłasza gotowość do jej wykonywania?

2014-03-17

Weksle to papiery wartościowe, na podstawie których - w oderwaniu od właściwego stosunku prawnego pomiędzy stronami - powstaje zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej. W ciągu blisko 80 lat obowiązywania ustawy Prawo wekslowe, weksle stosowane były głównie w obrocie gospodarczym, pomiędzy kupcami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Znalazły one także zastosowanie w stosunkach między pracodawcami i pracownikami, jednak Sąd Najwyższy w ostatnim wyroku opowiedział się krytycznie odnośnie do stosowania tego rozwiązania w ramach stosunku pracy. Czy słusznie?

2014-02-25

Wykonywanie pracy poza miejscem określonym w umowie o pracę, czy to w formie podróży służbowej, oddelegowania czy powszechnych w przypadku międzynarodowych grup kapitałowych assignment’ów, jest stałym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Z uwagi na dość fragmentaryczne uregulowanie przez przepisy prawa zasad kierowania pracowników do pracy za granicą, obserwujemy z jednej strony dość elastyczne kształtowanie przez pracodawców charakteru tych wyjazdów, a z drugiej - spore zamieszanie w stosowaniu obowiązujących przepisów. Przed podjęciem decyzji o wysłaniu pracownika do pracy za granicę, należy przeanalizować długość pobytu, charakter i miejsce wykonywania pracy, a także relacje łączące w tym okresie pracownika z pracodawcą. Od tych przesłanek zależy, bowiem m.in. czy trzeba zmienić umowę o pracę, czy płacić pracownikowi diety oraz czy i gdzie pracownik będzie ubezpieczony.

2014-02-11

Aktualizacja: Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy wejdzie w życie 3 marca 2014 r.

10 lutego 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmiana rozszerza katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta. Jest to długo oczekiwana zmiana, w szczególności przez centra usług zajmujące się outsourcingiem, która pozwoli im na lepszą organizację czasu pracy pracowników wykonujących pracę na rzecz zagranicznych podmiotów.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Adam Nierzwicki komentuje Porozmawiajmy o prawie pracy
Jacek Stanisławski komentuje Porozmawiajmy o prawie pracy
Archiwum
2014
Tagi
badania kontrolne (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)bhp (1)bring your own device (2)BYOD (2)centra usług (1)Chambers & Partners (1)cudzoziemcy (1)czas pracy (3)delegowanie (1)dieta (1)dni wolne od pracy (1)dodatkowy urlop macierzyński (2)dopuszczenie do pracy (1)dyskryminacja (1)Employment Law in Europe (1)Kodeks pracy (7)Legal Alert (3)minimalne warunki zatrudnienia (1)naruszenie obowiązków przez pracownika (1)naruszenie przepisów bhp (1)niezdolność do pracy (2)nowelizacja (5)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)ochrona interesów pracodawcy (1)odpowiedzialność pracodawcy (2)odpowiedzialność pracownika (1)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)odszkodowanie (1)okres rozliczeniowy (1)okres wypowiedzenia (1)okres zasiłkowy (2)orzecznictwo (1)orzecznictwo SN (4)outsourcing (1)podróż służbowa (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)praca zmianowa (1)pracownicy mobilni (1)prawo UE (1)Proseed (1)przejęcie pracowników (1)przejście zakładu pracy (1)renta (1)rozkład czasu pracy (2)rozwiązanie umowy o pracę (1)ruchomy czas pracy (1)skierowanie na badania kontrolne (1)swobodny przepływ pracowników (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)umowa na czas określony (1)umowa o pracę (2)uprawnienia związane z rodzicielstwem (2)urlop rodzicielski (2)urlop wychowawczy (2)urlopy macierzyńskie (2)weksel (1)weksel własny (1)wypadek przy pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)zagraniczna podróż służbowa (1)zasiłek chorobowy (1)zasiłek macierzyński (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)zmiana pracodawcy (1)związki zawodowe (1)zwolnienia grupowe (1)