Ostatnie Wpisy
2014-12-16

Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przez Eversheds zestawieniem European Employment Agenda, wskazującym zagadnienia, które w najbliższych miesiącach będą istotne dla specjalistów HR oraz prawników mających do czynienia z prawem pracy w różnych jurysdykcjach europejskich.

2014-12-08


Zachęcam do lektury mojego grudniowego Legal Alertu o zmianach w przepisach dotyczących wstępnych badań lekarskich. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662), która ma na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz odformalizowanie związanych z tym wymogów i procedur. Zakres nowelizacji obejmuje m.in. prawo pracy, a wprowadzone zmiany wprowadzają możliwość uznania przez kolejnego pracodawcę posiadanego przez pracownika orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

2014-11-05

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, w związku z zapadłym w marcu tego roku wyrokiem TSUE w sprawie C-38/13. Zmiany zakładają w głównej mierze doprecyzowanie przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony.

2014-10-29

Ostatnio w mediach często podnoszony jest temat dyskutowanej w Sejmie zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczących tzw. pracy w soboty (art. 151(3) k.p). Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie możliwości rekompensowania takiej pracy nie tylko czasem wolnym, ale również dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ostateczny kształt zmian nie jest jeszcze znany, jednak propozycję wyraźnego uregulowania możliwości płacenia za pracę w soboty uważam za słuszną. Odpowiada ona bowiem realnym problemom pracodawców i sankcjonuje rozwiązanie stosowane w praktyce.

2014-10-17

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Po wykorzystaniu urlopu, pracodawcy często zwalniają pracowników z obowiązku świadczenia pracy. Tego rodzaju decyzja powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb pracodawcy, gdyż może się zdarzyć, że w okresie wypowiedzenia wystąpi zapotrzebowanie na pracę zwalnianego pracownika.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy
Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (14)nowelizacja (8)orzecznictwo SN (6)umowa o pracę (5)czas pracy (5)
Legal Alert (4)prawo UE (4)dyskryminacja (4)rozwiązanie umowy o pracę (3)orzecznictwo (3)urlop wychowawczy (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)urlop rodzicielski (3)ochrona interesów pracodawcy (3)odpowiedzialność pracownika (3)okres wypowiedzenia (3)dodatkowy urlop macierzyński (3)uprawnienia związane z rodzicielstwem (3)urlopy macierzyńskie (3)bhp (3)umowa na czas określony (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)dni wolne od pracy (2)sąd pracy (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlop wypoczynkowy (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)artykuły prasowe (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)bring your own device (2)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)związki zawodowe (2)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)dopuszczenie do pracy (2)wypowiedzenie (2)dane osobowe (2)obowiązki pracodawcy (2)okres rozliczeniowy (2)zmiana pracodawcy (2)BYOD (2)swobodny przepływ pracowników (1)skierowanie na badania wstępne (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)praca w sobotę (1)zasiłek macierzyński (1)centra usług (1)terminy (1)uprawnienia pracodawcy (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)urlop bezpłatny (1)odszkodowanie (1)umowa przedwstępna (1)przejęcie pracowników (1)elektroniczny papieros (1)dieta (1)list intencyjny (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)wstępne badania lekarskie (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)praca w niedziele i święta (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)zwolnienia grupowe (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)porozumienie (1)wypadek przy pracy (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)zasiłek chorobowy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)renta (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)Proseed (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)przejście zakładu pracy (1)opracowania (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)
więcej...