Ostatnie Wpisy
2014-08-04

Współautorem tego wpisu jest Gerard Karp. Wspólnie prezentujemy najważniejsze kwestie prawne, które trzeba wziąć pod uwagę prowadząc proces rekrutacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Punktem wyjścia procesu rekrutacyjnego jest ocena, czy zatrudnienie musi mieć formę umowy o pracę. Polskie prawo zabrania zawierania umów cywilnoprawnych, jeżeli praca będzie wykonywana w warunkach typowych dla stosunku pracy, tj. w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem i na jego ryzyko. Taka umowa cywilnoprawna może zostać uznana przez sąd pracy za umowę o pracę.

2014-07-23

W relacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami zdarzają się sytuacje, które uzasadniają ukaranie pracownika, ale nie zawsze uzasadniają zwolnienie go z pracy. W takich przypadkach, polskie prawo pracy przewiduje narzędzia umożliwiające pracodawcom dyscyplinowanie pracowników, jednakże w dość ograniczonym zakresie. Nieuzasadnione lub nieprawidłowe zastosowanie sankcji przewidzianej w Kodeksie pracy może skończyć się w sądzie, dlatego też przed nałożeniem kary należy dokładnie sprawdzić zasady stosowania kar porządkowych oraz przeanalizować rodzaj popełnionego przez pracownika przewinienia.

2014-07-03

Rekrutowanie pracowników, wbrew pozorom, może sprawiać wiele trudności. Trzeba brać pod uwagę m.in. ograniczenia związane z ochroną danych osobowych. Zapraszam do lektury mojego artkułu, który ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu BPCC Contact "How to recruit staff without breaking the law". Jego współautorem jest Gerard Karp, Partner i  Menedżer zespołów prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej.

2014-07-03

Leasing pracowniczy jest mało skomplikowaną konstrukcją, pozwalającą w prosty sposób uniknąć problemów związanych z przejściowym przestojem i wykorzystać potencjał pracownika bez konieczności dokonywania redukcji zatrudnienia. Ułatwia także mobilność pracowników w ramach spółek z tej samej grupy, umożliwiając wykonywanie pracy na rzecz różnych podmiotów bez utraty uprawnień zależnych od stażu pracy u danego pracodawcy. 

2014-06-30

Autorem tego wpisu jest Michał Balicki.

Ze względu na dużą popularność urządzeń, jakimi są elektroniczne papierosy pracodawcy często zadają sobie to pytanie. Jest ono również szczególnie uzasadnione w kontekście tego, że elektroniczne papierosy zgodnie z polskimi przepisami nie są tym samym, czym zwykłe papierosy.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

EuroZamowienia


 IPwSieci


 Przepisnaenergetyke

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Adam Nierzwicki komentuje Porozmawiajmy o prawie pracy
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (9)nowelizacja (5)orzecznictwo SN (5)czas pracy (4)dyskryminacja (3)
Legal Alert (3)odpowiedzialność pracownika (3)umowa o pracę (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)bring your own device (2)związki zawodowe (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)dodatkowy urlop macierzyński (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)uprawnienia związane z rodzicielstwem (2)urlopy macierzyńskie (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)ochrona interesów pracodawcy (2)zmiana pracodawcy (2)bhp (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)BYOD (2)naruszenie przepisów bhp (2)prawo UE (2)urlop wychowawczy (2)urlop rodzicielski (2)dane osobowe (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)odszkodowanie (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)przejęcie pracowników (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)cudzoziemcy (1)umowa na czas określony (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)orzecznictwo (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)dni wolne od pracy (1)sąd pracy (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)wypadek przy pracy (1)zasiłek chorobowy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)renta (1)referencje (1)Proseed (1)urlop bezpłatny (1)umowa przedwstępna (1)przejście zakładu pracy (1)elektroniczny papieros (1)Employment Law in Europe (1)dieta (1)list intencyjny (1)rozwiązanie umowy o pracę (1)swobodny przepływ pracowników (1)okres wypowiedzenia (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)zasiłek macierzyński (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)zwolnienia grupowe (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)skierowanie na badania kontrolne (1)okres rozliczeniowy (1)porozumienie (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)
więcej...