Ostatnie Wpisy
2014-07-23

W relacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami zdarzają się sytuacje, które uzasadniają ukaranie pracownika, ale nie zawsze uzasadniają zwolnienie go z pracy. W takich przypadkach, polskie prawo pracy przewiduje narzędzia umożliwiające pracodawcom dyscyplinowanie pracowników, jednakże w dość ograniczonym zakresie. Nieuzasadnione lub nieprawidłowe zastosowanie sankcji przewidzianej w Kodeksie pracy może skończyć się w sądzie, dlatego też przed nałożeniem kary należy dokładnie sprawdzić zasady stosowania kar porządkowych oraz przeanalizować rodzaj popełnionego przez pracownika przewinienia.

2014-07-03

Rekrutowanie pracowników, wbrew pozorom, może sprawiać wiele trudności. Trzeba brać pod uwagę m.in. ograniczenia związane z ochroną danych osobowych. Zapraszam do lektury mojego artkułu, który ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu BPCC Contact "How to recruit staff without breaking the law". Jego współautorem jest Gerard Karp, Partner i  Menedżer zespołów prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej.

2014-07-03

Leasing pracowniczy jest mało skomplikowaną konstrukcją, pozwalającą w prosty sposób uniknąć problemów związanych z przejściowym przestojem i wykorzystać potencjał pracownika bez konieczności dokonywania redukcji zatrudnienia. Ułatwia także mobilność pracowników w ramach spółek z tej samej grupy, umożliwiając wykonywanie pracy na rzecz różnych podmiotów bez utraty uprawnień zależnych od stażu pracy u danego pracodawcy. 

2014-06-30

Ze względu na dużą popularność urządzeń, jakimi są elektroniczne papierosy pracodawcy często zadają sobie to pytanie. Jest ono również szczególnie uzasadnione w kontekście tego, że elektroniczne papierosy zgodnie z polskimi przepisami nie są tym samym, czym zwykłe papierosy.

2014-05-23

Międzynarodowe korporacje bardzo często wprowadzają polityki mające zapewnić respektowanie zasady równego traktowania pracowników. Niektóre korporacje idą nawet o krok dalej i podejmują działania, których celem jest doprowadzenie do stanu, w którym wśród ogółu pracowników reprezentowani będą przedstawiciele różnych mniejszości. Do niedawna tego typu działania kojarzyły się raczej ze sferą funkcjonowania państw, które dążyły do wyrównywania szans osób pochodzących z różnych mniejszości społecznych np. w edukacji. Działania te przez jednych są uznawane za kontrowersyjne i niesprawiedliwe, a przez innych za w pełni uzasadnioną i adekwatną reakcję na faktyczne nierówności występujące w społeczeństwach. Pozostawiając na boku rozważania dotyczące tego tematu od strony politycznej i społecznej, chciałbym przedstawić niektóre aspekty tego zjawiska na gruncie polskiego prawa pracy.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

EuroZamowienia


 IPwSieci


 Przepisnaenergetyke

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Adam Nierzwicki komentuje Porozmawiajmy o prawie pracy
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (9)nowelizacja (5)orzecznictwo SN (5)czas pracy (4)Legal Alert (3)
odpowiedzialność pracownika (3)umowa o pracę (3)dyskryminacja (2)związki zawodowe (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)dodatkowy urlop macierzyński (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)uprawnienia związane z rodzicielstwem (2)urlopy macierzyńskie (2)rozkład czasu pracy (2)ochrona interesów pracodawcy (2)bhp (2)BYOD (2)naruszenie przepisów bhp (2)prawo UE (2)urlop wychowawczy (2)odpowiedzialność pracodawcy (2)urlop rodzicielski (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)bring your own device (2)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)pracownicy mobilni (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)zagraniczna podróż służbowa (1)cudzoziemcy (1)umowa na czas określony (1)delegowanie (1)orzecznictwo (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)dni wolne od pracy (1)sąd pracy (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)rekrutacja (1)wypadek przy pracy (1)zasiłek chorobowy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)renta (1)zmiana pracodawcy (1)Proseed (1)urlop bezpłatny (1)minimalne warunki zatrudnienia (1)przejście zakładu pracy (1)elektroniczny papieros (1)Employment Law in Europe (1)dieta (1)rozwiązanie umowy o pracę (1)swobodny przepływ pracowników (1)okres wypowiedzenia (1)podróż służbowa (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)zasiłek macierzyński (1)praca zmianowa (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)zwolnienia grupowe (1)dane osobowe (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)skierowanie na badania kontrolne (1)okres rozliczeniowy (1)porozumienie (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)weksel własny (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)odszkodowanie (1)weksel (1)przejęcie pracowników (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)
więcej...