urlop rodzicielski
2014-09-30

Od generalnej zasady, zgodnie z którą pracodawca - udzielając urlopów wypoczynkowych - nie jest związany wnioskiem pracownika, Kodeks pracy przewiduje pewien wyjątek. Otóż pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego urlopu pracownicy na jej wniosek, w okresie przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca ma także obowiązek udzielić takiego urlopu bezpośrednio po innych urlopach związanych z rodzicielstwem i wychowaniem dziecka?

2013-06-14

W ślad za poprzednim wpisem, dotyczącym nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – „Ustawa”), zmieniającej uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, chciałbym pokrótce omówić zagadnienie, istotne w okresie przejściowym wprowadzenia nowych uprawnień dla rodziców.

2013-06-12

Zapraszam do lektury mojego czerwcowego Legal Alertu, w którym krótko i zwięźle omawiam najważniejsze zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich. Dla przypomnienia, 10 czerwca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nową instytucję – tzw. urlop rodzicielski, przysługujący rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w roku 2013, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (a więc nie tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także, przykładowo, na podstawie umowy zlecenia), jak również rodzicom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (17 czerwca 2013 r.) korzystają z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

EuroZamowienia


 IPwSieci


 Przepisnaenergetyke

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (11)orzecznictwo SN (6)nowelizacja (5)umowa o pracę (4)czas pracy (4)
urlopy macierzyńskie (3)ochrona interesów pracodawcy (3)odpowiedzialność pracownika (3)urlop wychowawczy (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)urlop rodzicielski (3)dyskryminacja (3)Legal Alert (3)dodatkowy urlop macierzyński (3)uprawnienia związane z rodzicielstwem (3)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlop wypoczynkowy (2)zmiana pracodawcy (2)bhp (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)BYOD (2)rozwiązanie umowy o pracę (2)okres wypowiedzenia (2)naruszenie przepisów bhp (2)prawo UE (2)dane osobowe (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)bring your own device (2)związki zawodowe (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)orzecznictwo (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)wypadek przy pracy (1)zasiłek chorobowy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)renta (1)referencje (1)Proseed (1)urlop bezpłatny (1)umowa przedwstępna (1)przejście zakładu pracy (1)elektroniczny papieros (1)Employment Law in Europe (1)dieta (1)list intencyjny (1)swobodny przepływ pracowników (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)zasiłek macierzyński (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)wypowiedzenie (1)zwolnienia grupowe (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)skierowanie na badania kontrolne (1)obowiązki pracodawcy (1)okres rozliczeniowy (1)porozumienie (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)odszkodowanie (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)przejęcie pracowników (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)cudzoziemcy (1)umowa na czas określony (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)uprawnienia pracodawcy (1)dni wolne od pracy (1)sąd pracy (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (1)
więcej...