urlop rodzicielski
2013-06-14

W ślad za poprzednim wpisem, dotyczącym nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – „Ustawa”), zmieniającej uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, chciałbym pokrótce omówić zagadnienie, istotne w okresie przejściowym wprowadzenia nowych uprawnień dla rodziców.

2013-06-12

Zapraszam do lektury mojego czerwcowego Legal Alertu, w którym krótko i zwięźle omawiam najważniejsze zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich. Dla przypomnienia, 10 czerwca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nową instytucję – tzw. urlop rodzicielski, przysługujący rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w roku 2013, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (a więc nie tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także, przykładowo, na podstawie umowy zlecenia), jak również rodzicom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (17 czerwca 2013 r.) korzystają z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

EuroZamowienia


 IPwSieci


 Przepisnaenergetyke

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Adam Nierzwicki komentuje Porozmawiajmy o prawie pracy
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (9)orzecznictwo SN (5)nowelizacja (5)czas pracy (4)odpowiedzialność pracownika (3)
umowa o pracę (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)dyskryminacja (3)Legal Alert (3)uprawnienia związane z rodzicielstwem (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlopy macierzyńskie (2)ochrona interesów pracodawcy (2)zmiana pracodawcy (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)bhp (2)BYOD (2)prawo UE (2)naruszenie przepisów bhp (2)urlop wychowawczy (2)dane osobowe (2)urlop rodzicielski (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)bring your own device (2)związki zawodowe (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)dodatkowy urlop macierzyński (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)dni wolne od pracy (1)sąd pracy (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)wypadek przy pracy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)zasiłek chorobowy (1)referencje (1)renta (1)Proseed (1)urlop bezpłatny (1)umowa przedwstępna (1)elektroniczny papieros (1)przejście zakładu pracy (1)dieta (1)list intencyjny (1)Employment Law in Europe (1)okres wypowiedzenia (1)rozwiązanie umowy o pracę (1)swobodny przepływ pracowników (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)zasiłek macierzyński (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)zwolnienia grupowe (1)skierowanie na badania kontrolne (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)okres rozliczeniowy (1)porozumienie (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)odszkodowanie (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)przejęcie pracowników (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)umowa na czas określony (1)cudzoziemcy (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)orzecznictwo (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)
więcej...