urlop wychowawczy
2013-08-29

Zachęcam do lektury mojego sierpniowego Legal Alertu, dotyczącego najnowszych zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie urlopu wychowawczego. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmiany dotyczą m.in. podwyższenia wymiaru urlopu wychowawczego, który będzie mógł być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, jak również zwiększenia liczby części, na które można podzielić urlop wychowawczy.

Zmiany wejdą w życie w dniu 1 października 2013 r.

2013-06-12

Zapraszam do lektury mojego czerwcowego Legal Alertu, w którym krótko i zwięźle omawiam najważniejsze zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich. Dla przypomnienia, 10 czerwca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nową instytucję – tzw. urlop rodzicielski, przysługujący rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w roku 2013, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (a więc nie tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także, przykładowo, na podstawie umowy zlecenia), jak również rodzicom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (17 czerwca 2013 r.) korzystają z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

EuroZamowienia


 IPwSieci


 Przepisnaenergetyke

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Adam Nierzwicki komentuje Porozmawiajmy o prawie pracy
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (9)nowelizacja (5)orzecznictwo SN (5)czas pracy (4)dyskryminacja (3)
Legal Alert (3)odpowiedzialność pracownika (3)umowa o pracę (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)bring your own device (2)związki zawodowe (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)dodatkowy urlop macierzyński (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)uprawnienia związane z rodzicielstwem (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlopy macierzyńskie (2)ochrona interesów pracodawcy (2)zmiana pracodawcy (2)bhp (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)BYOD (2)naruszenie przepisów bhp (2)prawo UE (2)urlop wychowawczy (2)dane osobowe (2)urlop rodzicielski (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)skierowanie na badania kontrolne (1)okres rozliczeniowy (1)porozumienie (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)odszkodowanie (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)przejęcie pracowników (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)Chambers & Partners (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)cudzoziemcy (1)umowa na czas określony (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)orzecznictwo (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)dni wolne od pracy (1)sąd pracy (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)wypadek przy pracy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)zasiłek chorobowy (1)renta (1)referencje (1)Proseed (1)urlop bezpłatny (1)umowa przedwstępna (1)elektroniczny papieros (1)przejście zakładu pracy (1)Employment Law in Europe (1)dieta (1)list intencyjny (1)swobodny przepływ pracowników (1)okres wypowiedzenia (1)rozwiązanie umowy o pracę (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)zasiłek macierzyński (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)zwolnienia grupowe (1)
więcej...