urlop wychowawczy
2014-12-30

We wrześniu 2014 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące zagadnienia, które często występuje w praktyce i nierzadko sprawia trudności pracodawcom. Chodzi o umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz sposób ustalania odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu obowiązywania takiego zakazu. Z uwagi na potencjalne ryzyko sporu z były pracownikiem, dotyczącego sposobu obliczania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, warto wcześniej odpowiednio uregulować tę kwestię w klauzuli wprowadzającej zakaz konkurencji.

2014-09-30

Od generalnej zasady, zgodnie z którą pracodawca - udzielając urlopów wypoczynkowych - nie jest związany wnioskiem pracownika, Kodeks pracy przewiduje pewien wyjątek. Otóż pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego urlopu pracownicy na jej wniosek, w okresie przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca ma także obowiązek udzielić takiego urlopu bezpośrednio po innych urlopach związanych z rodzicielstwem i wychowaniem dziecka?

2013-08-29

Zachęcam do lektury mojego sierpniowego Legal Alertu, dotyczącego najnowszych zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie urlopu wychowawczego. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmiany dotyczą m.in. podwyższenia wymiaru urlopu wychowawczego, który będzie mógł być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, jak również zwiększenia liczby części, na które można podzielić urlop wychowawczy.

Zmiany wejdą w życie w dniu 1 października 2013 r.

2013-06-12

Zapraszam do lektury mojego czerwcowego Legal Alertu, w którym krótko i zwięźle omawiam najważniejsze zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich. Dla przypomnienia, 10 czerwca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nową instytucję – tzw. urlop rodzicielski, przysługujący rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w roku 2013, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (a więc nie tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także, przykładowo, na podstawie umowy zlecenia), jak również rodzicom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (17 czerwca 2013 r.) korzystają z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy
Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
Kodeks pracy (15)nowelizacja (8)orzecznictwo SN (7)czas pracy (5)umowa o pracę (5)
urlop wychowawczy (4)ochrona interesów pracodawcy (4)Legal Alert (4)prawo UE (4)dyskryminacja (4)orzecznictwo (4)odpowiedzialność pracodawcy (3)urlop rodzicielski (3)odpowiedzialność pracownika (3)okres wypowiedzenia (3)dodatkowy urlop macierzyński (3)uprawnienia związane z rodzicielstwem (3)urlopy macierzyńskie (3)bhp (3)rozwiązanie umowy o pracę (3)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)dni wolne od pracy (2)sąd pracy (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlop wypoczynkowy (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)artykuły prasowe (2)urlop bezpłatny (2)odszkodowanie (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)bring your own device (2)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)związki zawodowe (2)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)dopuszczenie do pracy (2)wypowiedzenie (2)dane osobowe (2)obowiązki pracodawcy (2)okres rozliczeniowy (2)zakaz konkurencji (2)zmiana pracodawcy (2)BYOD (2)umowa na czas określony (2)uprawnienia pracodawcy (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)umowa przedwstępna (1)przejęcie pracowników (1)elektroniczny papieros (1)dieta (1)list intencyjny (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)wstępne badania lekarskie (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)praca w niedziele i święta (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)zwolnienia grupowe (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)porozumienie (1)wypadek przy pracy (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)zasiłek chorobowy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)renta (1)weksel (1)Proseed (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)przejście zakładu pracy (1)opracowania (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)swobodny przepływ pracowników (1)skierowanie na badania wstępne (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)praca w sobotę (1)zasiłek macierzyński (1)centra usług (1)terminy (1)
więcej...