2020-05-28
Napisy końcowe w znoszeniu restrykcji

Wczoraj ogłoszono kolejne obszary zwolnione spod ograniczeń w prowadzeniu działalności. Podobnie jak przy poprzednich etapach rozluźniania obostrzeń, obowiązywać będzie specjalny sanitarny rygor, dostosowany do specyfiki danej branży. Powrót do funkcjonowania m.in. instytucji kultury, w tym kin i teatrów, stanowi IV i ostatni etap odmrażania gospodarki.

Współautorką tekstu jest Natalia Nawrocka

Zakrywanie ust i nosa

Zakres obowiązku zakrywania ust i nosa zostanie zmodyfikowany. Od 30 maja nie będzie konieczne zakrywanie ust i nosa (przy pomocy np. maseczki, części odzieży lub przyłbicy) w przestrzeni otwartej, pod warunkiem zachowania co najmniej dwumetrowego odstępu od innych ludzi. Z obowiązku utrzymania dwumetrowego dystansu wyłączone będą następujące grupy: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne oraz osoby, które zasłaniają usta i nos.

Zakrywanie ust i nosa będzie nadal obowiązkowe w miejscach wskazanych w wytycznych organów sanitarnych, między innymi w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w miejscach ogólnodostępnych – obiektach handlowych lub usługowych, w kinach, teatrach, w salonach masażu, tatuażu, w kościołach, a także urzędach – jeśli występujemy tam w roli petenta. Maseczki nadal będą obowiązkowe dla pracowników mających kontakt z osobami z zewnętrz miejsca pracy oraz w przestrzeni wspólnej budynków (korytarze, hole, windy).

Limity osób

Limity odnoszące się do dopuszczalnej liczby osób mogących przebywać w obiektach handlowych i gastronomicznych, zostaną zniesione. Od 30 maja nastąpi powrót do sytuacji sprzed epidemii, niewymagającej stosowania ograniczeń ilościowych wobec klientów i usługobiorców przebywających w danym miejscu. Wkrótce mają zostać przekazane informacje odnoszące się do limitu osób w obiektach sportowych.

Zniesienie omawianego ograniczenia nie zmienia konieczności stosowania się do zaleceń i wytycznych dedykowanym danym branżom, wydanych przez organy państwowe. Wymogi sanitarne (przykładowo - zachowywanie odległości między stolikami, dezynfekcja dłoni i stolików) pozostaną wiążące lub zostaną doprecyzowane.

Zniesienie limitu osób obejmie miejsca sprawowania kultu religijnego.

Zgromadzenia

Od 30 maja dozwolone będą zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe liczące do 150 uczestników. Od 6 czerwca dotyczyć to będzie także wesel oraz innych uroczystości rodzinnych.

W związku z rozsianymi terytorialnie ogniskami zachorowań, organy sanitarne będą na bieżąco wydawać rekomendacje w przedmiocie dopuszczalności zgromadzeń i koncertów na wolnym powietrzu. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie leży w gestii właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Podobnie jak przy innych formach rozluźniania obostrzeń, należy nadal mieć na względzie obowiązek stosowania się do określonych przez właściwe organy wymogów sanitarnych (tj. społeczny dystans lub obowiązek zakrywania ust i nosa), przy czym osoby uczestniczące w weselu będą wyłączone spod tego wymogu.

Branża hotelarska

W dniu 30 maja działalność hoteli zostanie przywrócona do stanu sprzed epidemii (z zachowaniem zalecanych obostrzeń sanitarnych). Restauracje i bary hotelowe będę otwarte, co oznacza, że serwowanie posiłków w przeznaczonych do tego pomieszczeniach będzie dozwolone. Tydzień później, tj. od 6 czerwca hotelowe obiekty rekreacyjne, takie jak baseny, siłownie, kluby fitness będą mogły na nowo przyjmować gości.

Obiekty rozrywki

Od 6 czerwca otwarte będą kina, teatry, opery, miejsca wystawienia sztuk baletowych, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw, parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu. Przywrócone zostaną kongresy, wystawy i targi. Wymogi sanitarne, mające zastosowanie do powyższych obiektów, zostaną wkrótce przedstawione przez właściwe organy.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2021
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (18)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)rozwiązanie umowy o pracę (9)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)umowa na czas określony (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)COVID-19 (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)delegowanie (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)whistleblowing (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)sygnaliści (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)RODO (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dopuszczenie do pracy (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)praca zdalna (2)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)
więcej...