2022-01-28
Odszkodowanie za brak testu

test covid pracodawcaWczoraj (27 stycznia 2022 r.) na stronie internetowej Sejmu został opublikowany zapowiadany od kilku tygodni kolejny projekt ustawy dotyczącej kontrowersyjnej, zdaniem niektórych, tematyki, jaką jest uzyskiwanie przez pracodawców informacji na temat tego, czy pracownicy są zakażeni koronawirusem. Co z niego wynika dla pracodawców i pracowników?

Żądanie okazania wyniku testu

Poselski projekt ustawy przewiduje, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2. Pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi termin na przekazanie tej informacji, przy czym nie krótszy niż 48 godzin. Takie żądanie pracodawca będzie mógł kierować nie częściej niż raz w tygodniu. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed okazaniem pracodawcy. Test będzie dla pracownika nieodpłatny, a jego koszt ma być finansowany ze specjalnego publicznego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień pracodawcy, jeśli pracownik odmówi przekazania ww. informacji. Projekt zakłada tylko, że takiego pracownika traktuje się jak osobę, które nie poddała się testowi.

Odszkodowanie – od kogo i dla kogo?

Projektodawcy proponują natomiast inne uprawnienia – otóż pracownik, który zakaził się SARS-CoV-2 i ma „uzasadnione podejrzenie”, że stało się to w miejscu pracy, będzie mógł domagać się odszkodowania od pracownika lub pracowników, którzy się nie przetestowali. Wniosek w tej sprawie będzie kierowany do pracodawcy, który powinien wtedy sprawdzić, czy domniemany sprawca zakażenia (z którym pracownik miał kontakt w pracy) odmówił poddania się testowi w okresie nie więcej niż 7 dni przed „datą zakażenia”. Jeśli pracodawca ustali takie osoby, to przekazuje lokalnemu wojewodzie listę pracowników, którzy nie poddali się testowi oraz wniosek pracownika o odszkodowanie. Następnie wojewoda wydaje w tej sprawie decyzję i może przyznać pracownikowi odszkodowanie w wysokości do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli obecnie wyniesie ono do 15 050 zł). Projekt przewiduje także tryb odwoławczy od decyzji, w tym możliwość wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego.

Z analogicznego uprawnienia będzie mógł też skorzystać pracodawca, ale pod warunkiem, że prowadzenie przez niego działalności gospodarczej zostało „znacząco utrudnione” w związku z tym, że pracownicy się nie przetestowali.

Zachętą dla pracodawców do pytania pracowników o ich status zdrowotny ma być to, że jeśli tego zaniechają, to poszkodowany pracownik będzie mógł się domagać ww. odszkodowania właśnie od pracodawcy.

Kara grzywny

Warto też zauważyć, że projekt zakłada karę grzywny w wysokości do 6 000 zł za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19, czyli na przykład obowiązku noszenia maseczek w określonych miejscach. Karę będzie mogła nałożyć między innymi policja.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez organizacje samorządowe.

Co dalej z projektem?

Obecnie trudno przewidzieć, jakie będą dalsze losy projektu. Wzbudza on wiele uzasadnianych wątpliwości, w tym nawet tak elementarnych, jak w zakresie zgodności z  Konstytucją. Tworzy skomplikowane procedury rozpatrywania wniosków poszkodowanych pracowników, nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców. Projekt w ogóle nie wspomina o szczepieniach ani też o krokach, które pracodawcy powinni podjąć wobec pracowników odmawiających podania informacji o ich stanie zdrowia. Są to poważne luki, które należałoby zaadresować, zwłaszcza mając na uwadze obowiązek pracodawcy do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (32)nowelizacja (20)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo (11)
orzecznictwo SN (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlop rodzicielski (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)praca zdalna (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)cudzoziemcy (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)badanie trzeźwości pracowników (1)
więcej...