2014-04-08
Powrót pracownika po długiej chorobie

Autrem tego wpisu jest Michał Balicki.

W jednym z wcześniejszych wpisów analizowałem zagadnienie prawidłowego wyliczenia okresu zasiłkowego. Przy tej okazji, warto również pochylić się nad zagadnieniem powrotu do pracy pracownika po dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, w czasie której pobierał on zasiłek chorobowy. Jest to o tyle istotne, że dopuszczenie pracownika do pracy, który nie jest do niej zdolny, może mieć negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Co więc powinien zrobić pracodawca, gdy pracownik po nieobecności w pracy z powodu choroby, trwającej dłużej niż 30 dni, stawia się do pracy i zgłasza gotowość do jej wykonywania?

Przede wszystkim, ze względu na długość nieobecności pracodawca nie może takiego pracownika tak po prostu dopuścić do wykonywania pracy, mimo że – o czym należy pamiętać - pracownik nie ma obowiązku dostarczenia orzeczenia lekarskiego, że jest już zdolny do wykonywania pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2005 r. (sygn. akt II PK 319/04) to po stronie pracodawcy leży obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne określone w art. 229 § 2 Kodeksu pracy.

Problem polega jednak na tym, że dopiero gdy pracownik dostarczy orzeczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność do wykonywania pracy, pracodawca może dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych. Orzeczenie lekarskie musi przy tym potwierdzać, że pracownik jest zdolny do wykonywania tej samej pracy, co przed chorobą, a nie innej lub tej samej, tylko w innych warunkach.

Niestety zdarzają się przypadki, gdy pracodawcy zapominają o tym aby skierować pracownika na dodatkowe badania. Może to wynikać z sytuacji, że pracownikowi kończy się zwolnienie lekarskie i wraca do pracy tak, jak to ma miejsce najczęściej. Natomiast pracodawcy umyka kwestia długości nieobecności spowodowanej chorobą i graniczne 30 dni. Działanie takie może wywołać konsekwencje dla pracodawcy.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań lekarskich, a w omawianym przypadku – bez badania kontrolnego po przerwie spowodowanej dłuższą nieobecnością, stanowi naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Kodeksu pracy. Co do zasady osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Co zrobić, jeśli pracownik nie chce się poddać badaniom kontrolnym
Pracodawca powinien pamiętać, że za czas niewykonywania pracy z powodu nie poddania się badaniom kontrolnym z winy pracownika (np. wskutek odmowy) nie należy się wynagrodzenie. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 r. (sygn. akt UKN 49/00).

Pracodawca ma możliwość złożenia oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Teza ta znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r. (sygn. akt I PKN 642/99). W ocenie Sądu Najwyższego niewykonanie przez pracownika polecenia pracodawcy, w zakresie poddania się badaniom lekarskim narusza:

  • obowiązek wykonania polecenia związanego z pracą, czyli stanowi naruszenie art. 100 Kodeksu pracy
  • podstawowy obowiązek pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy

co uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy po powrocie z dłuższej nieobecności kluczowe jest zatem ustalenie:

  • jak długa była to nieobecność
  • czy przekraczała 30 dni

a jeżeli tak, to pracownika należy skierować na badania kontrolne.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (18)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)rozwiązanie umowy o pracę (9)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)umowa na czas określony (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)COVID-19 (5)urlopy macierzyńskie (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)delegowanie (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)whistleblowing (3)sygnaliści (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dopuszczenie do pracy (3)dbanie o dobro zakładu pracy (2)praca zdalna (2)BYOD (2)molestowanie (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)Wynagrodzenie członka zarządu (1)Proseed (1) (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1)ustawa kominowa (1)opracowania (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)minimalna stawka godzinowa (1)swobodny przepływ pracowników (1)urlop macierzyński (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)praca w sobotę (1)praca tymczasowa (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)delegacja (1) (1)ZUS (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)due diligence (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)regulamin pracy (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)elektroniczny papieros (1) (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)pracownik tymczasowy (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)ochrona przedemerytalna (1)wyjazd służbowy (1) (1)zakaz handlu (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)dokumentacja pracownicza (1)compliance (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)
więcej...